Ai nghĩ túi độn ngực đàn bà phong thanh dễ tan vỡ thì đã lầm to!

Đoạn clip cho thấy dù ảnh hưởng mạnh thế nào thì túi silicon độn ngực cũng chẳng bị ảnh hưởng.

Thí nghiệm thực hành trên túi nâng ngực của chị em đàn bà.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *