“Bánh bèo” phải ngả mũ trước tài make up của nhãi tì 10 tuổi

Chỉ mới 10 tuổi thế tuy vậy Jack sở hữu tài make “thần thánh”.

Jack khoe tài make up trên trang cá nhân.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *