Bí kíp sử dụng “đến giọt chung cuộc” của các món mỹ phẩm

Làm gì để tận dụng “đến giọt chung cuộc” của mỹ phẩm như son, phấn… ?

Bằng một tẹo khéo léo, mọi người sẽ chưa bỏ thừa chút son, phấn nào mà tận dụng được chúng theo một vài cách rất sáng dạ

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *