Choáng với chế độ tập cơ bắp cực “khủng” của The Rock

Chế độ luyện tập của The Rock chứng minh rằng chưa có gì thành công mà chẳng phải trải qua gian khổ.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *