Choáng với cụ bà U70 vẫn trẻ đẹp, múa cột dẻo như thiếu nữ

Niềm ham tập luyện của cụ bà cao tuổi này sẽ truyền cảm hứng tập luyện cho mọi người.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *