Da mịn như cánh hồng với cách thức 10 ngàn đồng

Hãy tự chế nước ghé làm da tươi mát với cánh hoa hồng, nước khoáng, dịch lô hội, glycerin…. giá chỉ khoảng 10 ngàn đồng.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *