Điều không từng tiết lậu của thí sinh Bước khiêu vũ ngàn cân

Quán quân Bước khiêu vũ ngàn cân Tố Tố cùng các thí sinh tham dự 2 mùa thi 2015 và 2016 hàn huyên cùng mọi người đọc trong một số ngày đầu năm.

Quán quân Bước khiêu vũ ngàn cân 2016 – Tố Tố cùng các mọi người chơi phải rất nỗ lực để ít đi cân với viên uống ít đi cân tốt nhất. Quán quân Bước khiêu vũ ngàn cân 2015 – Ngọc Sơn cùng Á quân Huyền Thanh san sẻ về sự sửa đổi sau 1 năm ít đi cân với viên uống ít đi cân tốt nhất thành công nhờ chương trình.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *