Khi miếng dán ngực sử dụng để… làm đẹp

Ngoài công dụng che chắn chỗ mẫn cảm khi diện trang phục thiếu vải, thì miếng dán ngực bằng silicon còn có cách sử dụng để điểm trang.

Miếng dán ngực bằng silicon được sử dụng để điểm trang.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *