Lộ bí ẩn tạo nên vòng 3 “khủng bố” của gia đình cô Kim

Chloe Kardashian chỉ dẫn một số bài tập squat, jump, lunge… làm cho cô và các chị em có được vòng 3 nổi danh thế giới.


Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *